จักรยานเหล็ก กะบะไม้อยู่หน้า

    ขนาด 70x44x43 cm