จักรยานไม้ ที่ใส่ของคู่

    ขนาด 65.5×34.5×35.5 cm