จักรยานไม้ ที่ใส่ของทรงรางหมู

    ขนาด 70x30x39 cm