ถุงพลาสติก

Categories,

  ขนาด 3 x 5 นิ้ว , 10 x 30 นิ้ว

  4 x 6 นิ้ว , 12 x 16 นิ้ว

  5 x 8 นิ้ว , 14 x 22 นิ้ว

  6 x 9 นิ้ว , 16 x 24 นิ้ว

  7 x 11 นิ้ว , 16 x 32 นิ้ว

  7 x 16 นิ้ว , 18 x 36 นิ้ว

  8 x 14 นิ้ว , 20 x 30 นิ้ว

  9 x 12 นิ้ว , 20 x 36 นิ้ว

  9 x 14 นิ้ว , 24 x 36 นิ้ว

  10x 20 นิ้ว , 26 x 40 นิ้ว

  28 x 40 นิ้ว