ป้ายหรีด

Categories,

    ขนาด 1บรรทัด 13 ซม. / 2 บรรทัด 16.5 / 18 ซม.

    บรรจุ 50 แผ่น / ถุง