ลวดตรง

Categories,

  บรรจุ 1 kg/แพ็ค

  เบอร์ #18

  เบอร์ #20

  เบอร์ #22

  เบอร์ #24

  เบอร์ #26