ลวดราเฟีย

Categories,

    ขนาด 1.5 mm

    บรรจุ 50 m/ม้วน