ลวดเส้นหยัก

Categories,

    ขนาด 0.5mm

    บรรจุ 34y/ม้วน