ลวดโลหะ

Category

    ขนาด 0.6 mm

    บรรจุ 30m / ม้วน