อาหารดอกไม้

    -Flower Food 2.5 kgs.

    -Floralife(ซอง)5กรัม

    -Finishing Touch แบบสเปรย์ 0.9 ลิตร

    -Finishing Touch แบบแกลลอน 3.8 ลิตร

    -สเปรย์ใบมัน