โฟมแท่ง

Categories,

    ขนาด 2x2x8 นิ้ว/2x2x10 นิ้ว/2x2x12 นิ้ว/14 นิ้ว

    เกรด A/AB

    บรรจุ 300ชิ้น/ถุง