ตะกั่ว

Category
    Weight 0.6 kg
    Dimensions 8 × 6.5 × 4 cm